Άγιος Σεραφείμ Σάρωφ Τηλ.: 210-6665493
Ο Ιερός Ναός του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ ανεγέρθηκε σε οἰκόπεδο 500 τ.μ.
στην περιοχή «Κάτω Παλλήνη» και είναι ρυθμού μονόκλιτης βασιλικής με ξύλινη
δίριχτη στέγη και επενδεδυμένος εξωτερικά με λιθοδομή.
Κτισμένος μέσα στο χώρο του κτήματος Νάσιουτζικ.