Γάμος: Αυτοκίνητα για Γάμο

Ένας γάμος με τόσους πολλούς επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας,

των γονέων σας, των bridesmaids, πρέπει να έχει μια υπηρεσία μεταφοράς

εκτός από τα δικά του οχήματα, για να ικανοποιήσει κάθε απαιτητικό επισκέπτη

ή εκείνους που δεν μπορούν να έχουν δικό τους όχημα