Γάμος: Εκκλησίες κοντά στο Royal Garden

Γάμος στην ιστορική Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στον Ασπρόπυργο