Γάμος: Next Day Βασιλικός Κήπος

Next Day φωτογράφιση στον Βασιλικό Κήπο.