Γάμος: Next Day Φωτογράφηση Αθήνα

Next Day φωτογράφιση στον Βασιλικό Κήπο.