Γάμος: Next Day Φωτογράφηση

Next Day φωτογράφιση στον Βασιλικό Κήπο.