Γάμος: Εκκλησίες κοντά στο Μία Φορά

Κάντε το γάμο σας στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο στο Περιστέρι.